Montáž balkóna

Pred zateplením
Táto možnosť sa používa predovšetkým vtedy, pokiaľ zákazník nie je pevne rozhodnutý či bude zateplenie vykonávať. Balkóny sa namontujú tak ďaleko od fasády, aby v budúcnosti nebránili montáži tepelnej izolácie a nespôsobili narušenie fasády.

Po zateplení
Táto možnosť je o niečo drahšia ako varianta pred zateplením. Je pracnejšia a používajú sa špeciálne háky a podložky, ktoré sa zabudujú do fasády. Ako náhle sa demontuje lešenie, zavesia sa balkóny a je zaručené, že nebude poškodené ako je to niekedy možné u prvej varianty. Spokojný sú aj fasádníci, lebo majú len rovnú plochu.
Postup práce: demontáž existujúceho balkóna, montáž lešenia pre fasádu, navŕtanie hákov a podložiek pre balkóny, montáž fasády, demontáž lešenia, montáž balkónov, ich usadenie a vyváženie.
Sú však aj prípady, kedy zákazník má už zateplenú fasádu niekoľko rokov a až teraz sa rozhodol, že si zadováži balkón alebo lodžiu. V takom prípade sa fasáda vyreže, namontujú sa háky so špeciálnou krytkou. Medzipriestor sa vypení izolačnou penou a krytka sa obtmelí. Týmto spôsobom sa opraví narušená tepelná izolácia.

Rýchlosť montáže
Rýchlosť montáže záleží predovšetkým od typu staveniska a požiadavkách zákazníka.
Montážny robotníci musia vopred vymerať, kde bude balkón kotvený a navŕtať tu špeciálne kotvy vybrané statikom. Tento proces trvá cca 2 hodiny. Samotné zavesenie balkóna trvá zhruba 1 hodinu času.