Balkóny - závesné balkóny a lodžie

Spoločnost MRB Sazovice, spol. s r.o. vyrába závesné balkóny a lodžie. Oceľové, hliníkové a nerezové závesné balkóny a lodžie dodáva po celej EÚ.

Naša spoločnosť balkóny nielen vyrába, ponúka aj prevedenie celej akcie výmeny balkónov na kľúč, vrátane vyrezania otvoru a výmeny balkónových okien pokiaľ si to odberateľ želá. Závesné oceľové balkóny a lodžie od nás sú vhodné do všetkých typov rodinných, bytových i panelových domov, vrátane administratívnych budov, v akomkoľvek rozmere a v rôznych atypických tvaroch.

Technika

Závesné balkóny a lodžie ponúkame ako súčasť komplexnej dodávky, v rámci ktorej:

  • demontujeme staré balkony,
  • riadne zlikvidujeme staré balkóny vrátane ich odvozu na skládku,
  • staticky posúdime únosnosť súčasných závesných hákov,
  • vyrobíme a namontujeme predĺžené závesné háky (pri zateplení domu),
  • staticky posúdime panel pri ukotvení väčších alebo atypických rozmerov,
  • vyrobíme a vymeníme poškodené závesné háky za naše nové,
  • dopravíme nové balkóny na stavenisko,
  • namontujeme nové balkóny.