Balkóny a lodžie        

Technický popis výrobku

TVAR, ROZMER
Základné typy balkónov a lodžií sú do rozmeru 6000 x 1300 mm, alebo 4500 x 1500 mm. Na prianie zákazníka vyrobíme akýkoľvek tvar i rozmer. Po špeciálnom vystužení podlahy je možné zhotoviť aj veľkú pohodlnú terasu. V pamiatkovej zóne vyhotovíme konštrukciu nerozoznateľnú od existujúcich napr. betónových balkónov, ktoré už na objekte sú.

VÝŠKA ZÁBRADLIA
Podľa normy ČSN 74 3305 je výška zábradlia minimálne 1100 mm, len vo výnimočných prípadoch sa líšia a to vtedy, ak určí projektant alebo architekt výšku zábradlia inak.

HMOTNOSŤ KONŠTRUKCIE
Hmotnosť samotného balkóna sa pohybuje podľa množstva doplnkov a druhu konštrukcie.
Pre predstavu zákazníka možno uviesť váhu cca 55 kg/m2.

NOSNOSŤ
Nosnosť balkóna je vôbec najdôležitejší faktor, ktorý je na konštrukcii. Preto sa robia záťažové skúšky v špecializovaných laboratóriách CSI. Úžitkové zaťaženie balkónov je 400 kg/m2.

KONŠTRUKCIA PODLAHY
Konštrukcia podlahy balkóna môže byť vyrobená napr. z nerezového, hliníkového alebo oceľového plechu. Ako najčastejšia varianta sa používa oceľový plech hrúbky 4 mm s rôznymi povrchovými úpravami, alebo kompozitný panel Debond. Podlaha je špeciálne vystužená tak, aby zákazník nemal pocit, že sa pod ním konštrukcia vlní alebo prehýba.

PODLAHA - PODHĽAD
Väčšinou (ak nemá zákazník iné prianie), býva spodok podlahy balkóna zakrytý svetlým lakovaným plechom, aby sa odrážalo svetlo do bytu, ktorý je pod balkónom. Môže byť aj iný materiál napríklad palubovky, alebo čo si zákazník zvolí.

KONŠTRUKCIA ZÁBRADLIA
Konštrukcia zábradlia je opäť podľa výberu zákazníka, podľa toho ktorú variantu si vyberie. Najčastejšie sa používa konštrukcia trubkový profil 50x30 ako zábradlie. Podľa požiadaviek, môže byť vyrobené samozrejme zábradlie aj v architektonickom štýle.

VÝPLŇ ZÁBRADLIA
Výplňou zábradlia môže byť nekonečná škála, všetko záleží na vkuse a požiadavku zákazníka. K výplni môže byť použitý napr. Lexan, ťahokov, kompozitný panel Debond, bezpečnostné sklo, drôtosklo, v imitácii dreva doska Max univerzál, guľatina, pásovina a iné ... Všetky však musia spĺňať normy, ktoré sú pre výplň zábradlia stanovené (napr. rázovou skúškou).

ZÁRUKA
Záruka balkónu je závislá na použitej povrchovej úprave, minimální doba záruky u všetkých balkónov je 6 rokov.

ODTOK VODY A SPÁD
Odtok vody je vyriešený podlahou so sklonom cca 20 mm/m. V prednej časti balkóna je upevnená odkvapnička, aby nedochádzalo ku stekaniu vody na spodný balkón. Uzavretú vaňu s odtokom neodporúčame, pretože na podlahe sa zdržiava veľké množstvo nečistôt a v zimnom období pri snehových zrážkach sa sneh ťažko z balkóna odstraňuje. Na spodnú odkvapničku je možné namontovať žliabok a odvod vody smerovať bokom, to uvíta predovšetkým ten, kto má pod balkónom truhlíky a voda mu spôsobuje nepríjemnosti.

POŽIARNA ODOLNOSŤ
Na každú akciu se rieši požiarna správa individuálne. Správu spracuje požiarny technik, ktorý vypracuje dokumenty potrebné na vybavenie stavebného povolenia.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Opäť je niekoľko variant povrchových úprav z ktorých si zákazník môže vybrať
- rôzne syntetické nátery a nástreky
- pozinkovanie šopováním
- žiarové zinkovanie
- hliníková konštrukcia opatrená komaxitom
- nerezová konštrukcia
Pri výbere pozinkovanej konštrukcie doporučujeme urobiť vrchný nástrek, pretože po čase začne konštrukcia oxidovať a jej dodatočný náter je náročný, ako fyzicky, tak aj finančne.
Povrchové úpravy sa dajú aj rôzne kombinovať, takže pri určitej kombinácii sa balkón stane bezúdržbový a pritom cenovo dostupný pre každého.

STATIKA ÚNOSNOSTI MURIVA
Bez dokumentu "Statika únosnosti" nie je možné balkón alebo lodžiu zavesiť. Preto statik musí určiť systém a možnosť zavesenia. Vždy existuje spôsob, ako konštrukciu uchytiť do obvodového muriva.

KOTVENIE BALKÓNU A LODŽIE
Ku kotveniu používame dve varianty:
1 / Kotvenie cez murivo.
U 1.varianty používame skrutkovicu, ktorá ide cez murivo do miestnosti. V miestnosti sa nasadí na skrutkovice oceľová platňa o priemere 150 mm, sile 8 mm a z vonkajšej strany sa nasunie ucho od balkóna, to všetko sa spojí dohromady maticami, ktoré sa zaistia proti povoleniu.
Na prianie zákazníka môže byť platňa v izbe zasekaná do úrovne okolitej steny.
2 / Kotvenie na chemické kotvy.
2. varianta sa používa predovšetkým v modernom stavebníctve a táto metóda je stále viac obľúbená. Je možné ju vykonávať ako na betónovú, tak i na murovanú výstavbu. Množstvo a priemer kotiev musí určiť statik. V prípade, že sa prejavia rôzne obavy z pevností, to predovšetkým u tehlového muriva, vykonáva sa trhacia skúška, ktorá preukáže pevnosť muriva. Kotva na chémiu je však finančne náročnejšia, než je tomu u kotveniu cez murivo.

MONTÁŽ
- Pred zateplením.
Táto varianta sa používa predovšetkým vtedy, ak zákazník nie je pevne rozhodnutý či bude robiť zateplenie. Balkóny sa namontujú tak ďaleko od fasády, aby v budúcnosti nebránili montáži tepelnej izolácie a nespôsobili narušenie fasády.
- Po zateplení.
Táto varianta je o niečo drahšia ako varianta pred zateplením. Je pracnejšia a používajú sa špeciálne háky a podložky, ktoré sa zabudujú do fasády. Akonáhle sa demontuje lešenie, zavesia sa balkóny a je zaručené, že nebudú poškodené ako je to niekedy možné u prvej varianty. Spokojní sú aj fasádníci, lebo majú len rovnú plochu.
Postup práce: demontáž existujúceho balkóna, montáž lešenia pre fasádu, navŕtanie hákov a podložiek pre balkóny, montáž fasády, demontáž lešenia, montáž balkónov, ich usadenie a vyváženie.
Sú však aj prípady, kedy zákazník má už zateplenú fasádu niekoľko rokov a až teraz sa rozhodol, že si zadováži balkón alebo lodžiu. V takom prípade sa fasáda vyreže, namontujú sa háky so špeciálnou krytkou. Medzipriestor sa vypení izolačnou penou a krytka sa obtmelí. Týmto spôsobom sa opraví narušená tepelná izolácia.

RÝCHLOSŤ MONTÁŽE
Rýchlosť montáže záleží predovšetkým od typu staveniska a požiadavkách zákazníka.
Montážny robotníci musia vopred vymerať, kde balkón bude kotvený a navŕtať tu špeciálne kotvy vybrané statikom. Tento proces trvá cca 2 hodiny. Samotné zavesenie balkóna trvá zhruba 1 hodinu času.

NOVÝ OTVOR – VSTUP
Problémom nie je ani pokiaľ zákazník požaduje zhotoviť nový balkón na mieste, kde doposiaľ nebol, alebo nový vstup. S našou špeciálnou technikou, vyrežeme akýkoľvek otvor a to s presnosťou na mm. Hĺbka rezu je možná až do 400 mm. Vyrezanie vchodu do panelu 700 x 700 mm o hrúbke 250 mm trvá cca 2 hodiny.

DEMONTÁŽ STARÉHO BALKÓNU
Často sa stáva, že má zákazník starý balkón, ktorý mu nevyhovuje či už z hľadiska bezpečnosti alebo veľkosti. To sa stáva predovšetkým vtedy, keď sa zateplí fasáda a balkón sa tým zrazu zmenší. Balkón odrežeme našou špeciálnou rezací technikou, ktorá balkón odreže tesne pri stene. Tento balkón je potom odvezený na skládku.

DILATAČNÉ SPOJE
Spoje sú na výrobku vyriešené konštrukčným systémom. Pri montáži je riešený dilatačný spoj iba medzi balkónom a existujúcim murivom a to špeciálnou prechodovou lištou. Pri zhotovení lodžie je nutné brať ohľad na dilatáciu zvislú, aby nedochádzalo k praskaniu a poškodeniu bočných stien, ako tomu býva u betónových lodžií.

PRESKLENIE LODŽIE
Presklenie lodžie robíme systémom ALUMISTR v rôznych variantách, ktoré si zákazník zvolí. To záleží predovšetkým na pôdoryse konštrukcie. Tento švédsky systém sa skladá predovšetkým z nerezových a hliníkových profilov, takže nevyžaduje žiadnu údržbu.

CERTIFIKÁCIA
Všetky naše výrobky sú opatrené platnými výrobkovými certifikátmi, ktoré sú vydané Centrom stavebného inžinierstva a.s. Praha. Firma MRB je certifikovaná podľa normy ISO 9001: 2008 medzinárodne uznávaným certifikátom IQ Net pre výrobu a montáž balkónov.

DOPLNKY
K našim balkónom je možné využiť celá rada doplnkov, ktoré prispejú k lepšiemu pohodliu zákazníka. K najčastejším doplnkom patria rôzne druhy otočných sušiakov, sklápacie sušiaky, sklápacie stolíky a iné. Podlahu je možné vybaviť plastovým roštom.

ZASTREŠENIE BALKÓNOV
Balkón je možné zastrešiť rovnou strieškou, alebo strieškou do oblúka. Na zastrešenie sa dá použiť celá rada materiálov, podobne ako u výplne balkónov.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
Pri výbere balkóna je pre zákazníka samozrejme rozhodujúca cena. Cenu je však možné určiť, až po presnej špecifikácii každej zákazky, pretože sa líši podľa veľkosti balkóna a typu balkóna, spôsobu kotvenia, množstva, miesta montáže, množstva doplnkov a iné.
Preto je na každú zákazku vypracovaná ponuka vo viacerých variantách podľa požiadaviek zákazníka. Až sa zákazník rozhodne pre konkrétnu variantu a doladia sa všetky doplnky, stanovíme pevnú cenu.
Ak sa zákazník rozhodne pre niektorú z variant a nemá potrebnú čiastku k realizácii, môže využiť možnosť výroby balkóna na splátky. V takom prípade je dohodnutý a podpísaný splátkový kalendár a to bez navýšenia splátok.