Firma


Spoločnosť MRB Sazovice, spol. s r.o. je rýdzo česká výrobná firma, ktorá bola založená v roku 1995.

Firma sa od svojho vzniku špecializuje na spracovanie plechu a konštrukciu a výrobu dielov a zostáv z plechového a profilového materiálu.
 
Vďaka vlastnému konštrukčnému pracovisku a realizácii vlastných vývojových aktivít patrí spoločnosť súčasne medzi popredných výrobcov bezpečnostných a protipožiarnych dverí s vlastnou konštrukciou trezorového uzamykania. Stratégia rozvoja spoločnosti je založená na zavedení moderných výrobných technológií do výrobných procesov a systematickom rastu odbornej kvalifikácie zamestnancov. V rámci napĺňania stratégie rozvoja firmy bolo zadovážené unikátne technologické vybavenie. V oblasti laserového rezania sa jedná o unikátny súbor technológií, kde každá z nich je k dispozícii v prevedení s laserovým zdrojom CO₂ alebo v prevedení vláknového laserového zdroja. To umožňuje opracovanie najrôznejších materiálov - štandardný plech, nerez, mosadz, meď a pod. v čo najvyššej kvalite rezu.
 
Spoločnosť kladie veľký dôraz na vyspelú technologickú úroveň strojného vybavenia a vysokú odbornú úroveň vlastných zamestnancov. Každoročne preto investuje do obnovy a rozšírenia technologického vybavenia cca 35 milónov Kč a do rastu odbornej kvalifikácie zamestnancov cca 3 milióny Kč/rok.

Na zabezpečenie výrobnej činnosti spoločnosť využíva jednak výrobný areál v Sazoviciach (okres Zlín) s celkovou kapacitou cca 5500 m² výrobných, skladovacích a administratívnych plôch a jednak prevádzkareň v Kroměříži s celkovou kapacitou 4500 m² výrobných a skladovacích plôch.
 
Spoločnosť si uvedomuje aj svoju spoločenskú zodpovednosť, a preto sa aktívne podieľa na podpore najmä regionálneho kultúrneho a športového diania. V roku 2010 otvorila novo zrekonštruované športovo rekreačné centrum v Sazoviciach a súčasne pravidelne podporuje miestne školy, záujmové združenia, športové a kultúrne podujatia. Spoločnosť MRB Sazovice, spol. s r.o. je napríklad hlavným partnerom cyklistického tímu Bike Team Sazovice, z.s a stala sa partnerom takých akcií ako je: Zlínská 50 - MTB závod horských bicyklov.